Ինչպես օգնեմ

Ապրենք օգնելով…

Ապրենք օգնելով…

Ապրենք օգնելով…

Նվիրատուներ

 1. Հաշվետվություն 2008-2018թթ համար
Անուն Ազգանուն Գումար-նպատակ Ամսաթիվ
Արմինե Բիբիլյան 20000 2020-09-14
Տիգրան Ստեփանյան 3400 2020-09-08
Հանգանակություն 2000 2020-09-07
Հանգանակություն 11000 2020-08-31
Հովհաննես Գաբրիելյան ԱՁ 30000 2020-08-19
Աննա Հարությունյան 200000 2020-08-18
Տիգրան Ստեփանյան 16500 2020-08-13
Արմինե Բիբիլյան 15000 2020-08-10
Հանգանակություն 2000 2020-08-10
Հաիրապետ Պարզիան և Ընկերներ 267720 2020-07-22
Հովհաննես Գաբրիելյան ԱՁ 30000 2020-07-17
Արմինե Բիբիլյան 20000 2020-07-13
Հանգանակություն 7000 2020-07-13
Տիգրան Ստեփանյան 20000 2020-07-02
Հանգանակություն 4000 2020-06-24
Հովհաննես Գաբրիելյան ԱՁ 30000 2020-06-23
Արմինե Բիբիլյան 20000 2020-06-12
Հովհաննես Գաբրիելյան ԱՁ 30000 2020-05-19
Սիրամարգ Պարզյան 5000 2020-05-18
Արմինե Բիբիլյան 20000 2020-05-05
Հաիրապետ Պարզիան և Ընկերներ 248320 2020-04-27
Հովհաննես Գաբրիելյան ԱՁ 30000 2020-04-15
Արմինե Բիբիլյան 20000 2020-04-03
Հովհաննես Գաբրիելյան 30000 2020-03-19
Արմինե Բիբիլյան 20000 2020-03-10
Հովհաննես Գաբրիելյան 30000 2020-02-18
Արմինե Բիբիլյան 20000 2020-02-11
Արմինե Բիբիլյան 15000 2020-01-22
Հովհաննես Գաբրիելյան 30000 2020-01-22
Տատյանա Մարկարյան 1000000 2020-01-16
  Անուն Ազգանուն Գումար-նպատակ Ամսաթիվ
  Հովհաննես Գաբրիելյան 20000 2019-11-18
  Արմինե Բիբիլյան 15000 2019-11-18
  Մարիամ Պետրոսյան 5000 2019-11-18
  Հանգանակություն 200690 2019-11-04
  Մարիամ Պետրոսյան 5000 2019-10-16
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-10-09
  Սիրամարգ Պարզյան 5000 2019-10-08
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-09-09
  Հանգանակություն 5000 2019-08-20
  Հովհաննես Գաբրիելյան 30000 2019-08-19
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-08-12
  Հանգանակություն 200000 2019-08-01
  Հովհաննես Գաբրիելյան 20000 2019-07-16
  Վարսենիկ Հովհաննիսյան 1000 2019-07-16
  Հայրապետ Պարզիան և Ընկերներ Ավստրիայից 257050 2019-07-10
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-07-09
  Հովհաննես Գաբրիելյան 30000 2019-06-18
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-06-10
  Սիրանուշ Պարզյան 5000 2019-06-05
  Հովհաննես Գաբրիելյան 20000 2019-05-21
  Վարսենիկ Հովհաննիսյան 1000 2019-05-21
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-05-08
  Հովհաննես Գաբրիելյան 30000 2019-04-17
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-04-09
  Հայրապետ Պարզիան և Ընկերներ Ավստրիայից 263840 2019-03-25
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-03-13
  Վարսենիկ Հովհաննիսյան 2000 2019-03-06
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-02-11
  <<Նատալի Ֆարմ>> ՍՊԸ 1700000 2019-02-04
  Հայրապետ Պարզիան և Ընկերներ Ավստրիայից 266265 2019-01-16
  Արմինե Բիբիլյան 20000 2019-01-15